closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1735

2. vaten spek en vleesch 2. Wutsen

g’prepareerde perziaensz: rood zyjn

mij op heden den 9:' d:o p„r de pantjallang

d’ onbedagcaamheit door den onderstuurm:

J: Roos gem:t pandihiallang komt

thans weder tot uEE: rep=te overmet eenig

brandkout benevens eenige onbequame ge„

reetsz: als 11. ouwelen 8: parrings 1. schap

2. snaphanen 2. musquetten 1. halve piek

versoekende benodigheden beheft toetesenden.

als.

5. p=rn hengzels

6. grendels

8. Zwaluw staarten

2. hengzels

2. duijmen

1. slot voord' buijten logie deur

d’ hout materialen mij van uEE: door den

bijttimmerman Jan Martensz: wijl toegeson„

den zijn tot het repareeren van de logie

alhier heelemael g’imploijeert komende

mede thans tot uEE: rep=te over de twee.

bijl timmerleeden Jan Martensz: wijl

en mickiel kruijs zullende verder altyd

tragten uEE: resp=t ordres ten genoegen

te obseerveeren en verblijven /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ F: arentsz:

/:ter Zeijde:/ Rosingam

Neira