closeTerug naar inventaris

Transcriptie

411

Van Banda onder dato 31' Maij 1738.

Neera

aen als voren

mijn Eerbiedige letteren van dato 6. deser

wilck geensinto dubiteeren of zal uEE

met de behoude aankomst van de pandchial

langs D’ onbedagsaamheit en D' arouw

wel zijn toegebragt weshalven ik

niet kan manqueren om uEE: ’t adver„

teeren dat d’ specerij Cultuurs onder dit

district gehoorende op den 8:' deser maemd

maij een tantum van 21. p:s socq=e raatsen

2. halve d:o met gruijs foelij aen d’ EComp:

gelevert hebben en aangesien den Eerw:

Heer Samuel meesius donderdag J„o

leden tot ’t bedienen van 'T heeren hoog

en heijlig avondmael alhier per oremboeij

is verscheenen ende Zuijd oostewind intrs„

schen tot nu zoodanig zig verheft heeft

dat zyjn t Eerw: met een orembaij zig

besevaert van om herwaarts derijs te

onderneemen over sulx gedagte der

waardigen heer versoekt om met een

bequaam Zijlvaartuijg van hier afge„

haelt temogen werden zullende kor

telik des hier mede Eijndigen en na

hertgrondige groete onder presentatie

mijner dienst steeds thoonen dat ik

met