closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' Maij 1735.

met veel agting den /:onderstond:/ als

voren /:was getekend:/ N.s Bor„

meester /: ter zijde t P=lo ai ten

Casteele Revengie adij 43: maij

a:o 1733.

Neera

aen als voren

d’ overheden vant schip Hogenes desen

morgen hier gekomen zijnde soo

hebbe volgens uEE:s ordre met het

afschepen der noten musschaten een

begn gemaakt, maar vermits delosboot

Daetcherom niet meer als en lading

van 6. lasten alhier ingenomen heeft om„

me na scheeps boort te brengen en niet we

derom hier teverwagten staat: deligter

D' ondekker integendeel wegens ondiepte

net aen ’t hoofd van dese plaatse komen

komen kan Iokan met manqueren

uw Ed: bekend temaken dat tot het

afschepen der gem: specery om ledige

sakken verlegen ben, van't hoofd Comp„s

toir zijn p„r vaartuijgen 80. stux alhier

aangebragt; waar van omtrent de helfte

Eenigsinto gerepareert zyn de resterende

zijn niet in staat, om te kunnen gerepa„

reert werden, weswegen versoeke

indren