closeTerug naar inventaris

Transcriptie

413

Van Banda onder dato 31 Maij 1733.

indien gemonderd als neuere saeken

tot Costij zouden zyjn, daar van liever

130. a 150. stux temogen erlangen als te

verwagten dat niet invallende regen weder

de afscheping zoude belet hebben of trai

neert werden, wegens toegevalle indispositie

zal hier mede afbreken en zoo dra moge„

lijk verdere Communicatie aen uEEd door

die na wensching van een spoedige herstel„

„ling aen uw Ed: en beveling inde protextie

godes met veel agting blijve /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ M=r Lelivelt

/:ter zijde:/ Banda lonthoir avij

14. Maij 1733.

Neira

aen als voren

volgens uw E: E: gerespecteerde ordres

van den 13:' april J„o zijn de alhier bij

de perig-leggende naten mussihaten de op

de rook warparras zijn geweest behoorlyk

ontbolster soo dat deselve klaar zijn om

ontfangen te werden met veel respect uw

E E: ordres daar toe afwagter als mede

versoeke seer nedrig van kalk versien

tewerden tot het kalken der nooten mus„

schaten.

waer mede net veel respect verblijeve

/:onderstond:/