close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

415

1

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

Neira

aan als voren

volgens uw Ed: g'agte ordre vervat bij

missive de dato 22: april 7o leden, zijn

de perkbasitters alhier g’ordonneerd hunne

in voorraad leggende noten musschaten te kloppen,

en zijn deselve daar so verre mede g’advan

ceert dat inslaat zijn wanneer het uw Ed:

behoegd deselve aen d’ EComp: te kunnen le„

veren verders sijn almeee in opvolging

van uw Ed: bevele bij uEd: g’agte van den

14.e deser aen d’overheden van het schip

Hogenes ten genoegen afgeleverd dehier

in voorraad gelegen hebbende noten mus„

schaten bestaen in een montant van;

207535. lb. als

173670. lb van Hollandia namentlyk

9000. lb vetie.

83290. middelbare noten

81380. magere.

lb van ouren teweten

33865.

1600. lb vere..

21110. middelbare noten

11155. magere

intusschen dat tot Eerbiedige Communrcatie

is dienende dat de perquemers alhier en

op ourien in twee rijse aen d’ EComp:e

hebben