closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 51 Mai 1755.

„augustus

gewigt en volgens Cognoiscement ten

genoegen toegewogen had 40050. lb noten

musschaten in zoort teweten.

3520. lb. veite

24460. middelbare

„12070. magere

mitsgaders 25. p:s gesorteerde foeq=l foely,

namentlyk.

22. p:s raap

2. gruijsen foelij

1. witte

wijders soud hij herw=ts over de factura van

de geladene specirijen in het meergen:te

schip ter somma van ƒ8196.13.- mits gaders

nog ter resumpte des pecificatie reecq:

van de J„o verstreckene maend Julij.

Sondag

den 3. d:o

maandag

1

4

Dingsdag

11

5.

1

Jn dese drie dagter een volgende dagen

isser niets naemwaardig voorgevallen,

dan eenl: dat op laest gen: datum van

Ceram is komen te arriveren den

naschoda ael p„r desselvs Jonk sterk

7. Coppen mede brengende ten handel

150 p:s gabbe gabben, en

30. schid padden

Woensdag

6: d:o

heden