closeTerug naar inventaris

Transcriptie

421

Van Banda onder dato 31 Maij a:o 1733

augustus 1732

deurslag van den Evenaer nadat alvo„

rens het door haarlieden mede gebragte

gewigt tegens ’t siyne souw wesen gelyk

gemaakt toewigen en in de wattjall: de

„kraaij en deligter den ontdecker embar„

queren; komende in tusschen tot hem

over den Zerg:t fiche arentsz: om dienst

tedoen instede van sijn debanihanten mae

„ker Jan hulscher die nevens den quar„

meester Pieter reijers verlost was uijt

dien hoofde herwaards moeten komen

kunnende hij tot plaats vulling van den

laast gen: na een bequaemman tot het

behandelen ders pecerijen uijt sien

Ook arriveerd van Ceramen goram

den alhier remorerende noors mard:t Camis

abdul p„r de Chialoup van den Christen

mard:r Jan Chilipsz: groot omtrent

30. lasten, en bemand met 24. Cooppen

aanbrengene.

1. slaven

20. p=ls tripangs en

40. p:s aroemeese vogels

zoo mede van Ceram uijt den gory quolij

den nachoda derak met zin Jonk

sterk 13. Coppen ten marke aanbrengende

20. malen onde Wmang

10. d=os droge d=o

2. manslaar

2. p=ss drage vissche, en

10. p:s Ceramstbalken

Saturdag