closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' Marij 1735

Augustus 1732:

2

_o

Saturdag

den 9: d:o

verschijnt alhier van Ceram uijt denegorij

oerang per desselvs Jonte bemand met

12. Coppen den naChoda goga mee

brengende

5000. stux sagoe. en

100. timbels Sagoemanto

voorts zijn deleden van den E: agtb:

politicquen raad 'savones de klocke vijf

uuren bij den anderen vergaderd geweest,

waar in sodanige saken op het tapijt

gebragt bereden Cavele en ter meesten

nutte van d’ EComp: besloten sijn als de

daar van geformeerde resolutie dicteere.

9

5.

den 10:'

Sondag

11

maardag

11.

buijten het stigtelijk vieren van den

gods dienst op eerst gen:e dag, isser wijders

niets onnoterens waardig voorgevallen.

dingsdag

12

wierd den E. heer Protenpore gesag„

hebben ter hand gesteld een brievje van

den Coopman en Promterim hoofd

tot lonthar ions- Nicolaes bormeester

van inhoud dat hij sijn E: E: gerespec„

„teere schrijvens van den 8:' deser ten dien

dage p„r sComp:s roeyschuijt in den ag„

termiddag wel ontfangen en met

behagen