closeTerug naar inventaris

Transcriptie

429

Van Banda onder dato 31. Maij 1735

Augustus 1734

behagen ontwaard had dat syne onderde

nige briefje van datis 14: en 29: der Jongst

afgewekene maend Julij haar behoorlyke

bestellinge erlangd hadde, mitsg:s den van

daar eerstsdoegs overgesondene inpotenten

Corp:l en schildergast in't hospitaal ter

Curering geplaatst waren zijnde hem

p„r gem: roeijschuijt ook wel toegebragt

twee stux aff uijten mitsgad:s 412: p: gevulde

en gerepareerde ijsere handgranaden die

opstonds g’Emploijeert waeren niet daar

op te leggen sodanige twee ijsere stuc

ken Canon als aldaar voor deloge op

schragen lagen, terwijl hij gesegde hand„

gronaten ter voorkoming van bederf

ook op en droge plaats geborgen had,

inmiddens betuijgde hij syne dankbaar„

heijd voor de verleende qualificatie van op

ordinaire ongelden temogen afschrijven

sodanige 63. lb buspoeder als er onvermij„

delijk met ’t afblasen van eenige stueken

Canon verspild was mitsgaders voor’t

toegesondene als mede voor den overge„

komene serg:t ficke arentsz: dewelke

instede van den slegt gecomporteerde

en na herwaarts gesondene d: Jan

hulscher om dienst te presteeren ten Cas„

tiede Hollandia geplaatst was, wyders

had