closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Maij 1735.

Augustus 1732

had hij aldaar tot op sinder van

'sComp:s sweerije huijs instede van den

quartiermeester Pieter reijers die sijne

verlossing batavia waarts g’obtineerd

had, weder een bequaam en rugter

mattroos aengesteld soo mede naluijd van

sijn EE: g’Eerde beveelen ande overhe„

den van ’t schip Padmas ten genoegen

toegewogen alle denoten misschaten;

Jtem overgeleverd sodanig een getat soeg=s

met foely als bij dat Comptoir en ter re

sidente ovrien in voorraad gelegen had

den gelik sulx bi de twee stux verband schrif„

ten quam teblyken terwyjl daar by ook

nog verseld gong de factura wegens ’t be„

dragen der voorgeiteerde af geschrepte

specerijen welke leveranger aldaar ter

plaatse en tot oujren op den 8: en 11:' deser

maend' voorsComp:s reecq: weder ter schoele

hadde gebragt ein getal van

30. p:s heele en halve spig=s gecorteerde foelij te weten

4 p:s klin

19. raas foelij tot lontkoir benevens

1. gruit

1. onrijpe

4. raapen

1. gruijs G d: ourien

30 p:s gesorteerde soig=s mans voormeld.

Jntigendeel sijn van dese rheede na

huure