closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an

„augustus 1732.

Banda onder dato 31:' May 1735.

voorts schreev d’ E E: heer protempore

gesaghebber weder een briefje aen boven,

gen: Zerg:t Jan hendrik riggers, waar

bij gesegd wierd dat sijn E: E: sijn bruije

van den 20: 28:' der verledene maend p=mo

deser en huijdigen datum waarmede al

hier was overgekomen een inpotente

gecondemneerde, eie ter genesing, en een

drosser ter plaatse daar hij behoorde

besteld was benevens 12. stux onbeq. bylen

wel ontfangen had welke hij thans soo

veel neuwe ditos bequam in verwagting

dat hi het werk met Ernst souw voort

senen en sijn E:E: niet meer met sulke

onnosele Wrantjes tragten te paijen dat

dewerk leeden meest siekelyk soude

wesen maar veel eer dat hij nasijnen

pligt besorgen souw, dat er een redelyke

quantiteijt kalk ten spoedigsten gebrand

wierd, dewijl sijn E:E: van meninge was

die binnen korlen te laeten haelen tot

gebruijk aan't Comptoir waijer, op dat

sijn E: E: buijten verligentheyt mogte

blijven, en niet genoodsaekt wierde een

ander tot opsigter overdekalk overs

hen toetesenden dat voor dit maal nog

weerd nagalaten kunnende hy aandemarmjo

het ordinaire kost geld geven, en het werk

dagelijx