closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maiyj 1735.

Augustus 1733.

p„r roeijschuijt gevoeren oen het daar

op bescheijden volk te monsteren de

welke naverrigting vandien weder na

land gekomen sijnde den E E: Heer

protempore gesaghebber wegens hunne

verrigtinge mondeling rapport geed aen heb„

ben

'savonds de Cloeqjne vijf uuren sijn de

leden van den E: agtb: posituinen raed

bij den anderen vergadert geweest tot

het verder af lesen en tekennen der

missive houdende aan syn Edelheet den

Hoog Edelen Heere M:r Diderik

Durven gouverneur generaal bene

vens deverdere Edele Heeren raden van

nederlands Jndia tot Batavia, en

vervolgens met het zijlvaardig leg„

„gene schip Padinos op morgen telaten

afgaen

den 18:' d:o

Maandag

smorgens de Clocque negen uuren is het

schip Padinos het lonthoinse Canaal

uijt in zee geraakt met een laeding

specerijen en Comp:s soo secretariale

als soldij boeken en papieren door

den E E: heer protimpore gesaghebber

en raad deser Provintie geconsigneerd

aen zijn Edelheyt den hoog Edelen

Heerd