closeTerug naar inventaris

Transcriptie

429

Banda onder de 31: Maij 1733.

Van S

Augustus 1732

Heere M„r Diderik Burven gouverneur

generaal mitsgaders de Edele Heeren raden

van Nederlands Jndia bestaande dela

in 't volgende tewelen

ding

. lb gesorteerde noten muschaten teweln

172139

13350. lb votte eerste

107693. middelbare twede soort

51096: magere derde

56672. lb foely n 372. socq=ss, sovolgd

53452. lb en 332 hel socq=s klen en raapffoelij en

twede soort inhouderde 161. lb ider

3220. 40. p:s halen d=os gruys en onrype

foely derde en vierde soort

van 80½ lb ider.

8000. p:s geconfijte noten in 8. p:s amen

Jntusschen is ’sComp:s Chialoup de bierkan

uijt het gouvernement ternaten gere

tourneert met den Coopman en g’Eligeerd

subalthern hoofd tot Louthoir d’ E:

Marten Leliveld.

ook verscheijnd van Ceram uijt denego„

rij Ceramlout met zijn Jonk sterk

11. Coppen den nachoda Siena ten

handel aanbrengende.

5. stux slaven van beijdezexe, en

6000. sagoe.

daar en tegen vertreckt van hier na zijn

woonplaats denegori qualij gelegen op

Ceram den naChoda derak p„r desselfs

ponk sterk 13. Coppen uijt voerende.

10. p:s salemp:s

5. p:s