closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1733

augustus 1732:

5: p:s guinees gem: gebl:

10. baflas sw: br: heel

20. _=o sm: halve

10. dongrissen

20. karikams gr: roode

15. d=o kl: d=o

20. salemp:s br: bl:

2. Cust selas

5. gingan pienassen

30. Cust neusdoekenen

40. sommen en pierngs

Dingsdag

den 19:' d:o

omt van Ceram uijt denegorij kissing

dien na Chodo stak p„r desselvs Jonk

sterk 11. Coppen ten handel aanbrengen,

de.

4. stux slaven van beyde Sexe

6000. Sagoe

50. rek:s oude peenang

Woensdag.

20:

sijn deleden van den E: agtb: poli

tiecquen raad, savonds de Clagie vyjff

uuren bij den anderen vergadert en

welke bij en komst haar E: agtb:

sodanige besluijten hebben genomen

als dedaar van op heden getrockene

resolutie komt aen tewijsen.

donderdag