closeTerug naar inventaris

Transcriptie

k

431

Van Banda onder dato 31 Maij 1753

augustus 1732

Donderdag

den 21:' d=o

vertrekt van hier na zijn woonplaats de

negorij verong op Ceram gelegen, den nachodo

goga p„r Jonkbevolkt met 12. Coppen mede

nemende.

10. p:s salemp:s gem: geb:

d=o br: bl.

10. „.

5. guinees gem: geb:

10. baftas sw: br: heele

20. d=o sm: halve

10. harikams kl: rode

20. Comenen en peerings

12. Eylen en

1: p:s oud ijser.

Vrijdag

den 22:' d=o

ontfang d’ E: E: heer protenpore gesaghebber

een briefje van den Coopman en subal=

thern hoofd tot P=lo ay mons: Jacobus

Augier van inhond dat zijn E: E: uijt

sijn schrijvens van den 2. deser gebleken

na

was, dat hij aen de overheden vant„ bata„

via vertrockene schip Padinos 40050. lb

gesorteerde noten musschaten en 25. speq=r

foelij toegewogen en van de p=lo aijse perk„

besetters 13. socq=s vant laest gen: geurig

gewasch ontfangen had sijnde gedagte

specerijen nevens de verdere alhier in voorraed

gelegen in gem: bodem g’Embarqueert en

souw dese dienen ten geleyde van de pandchill:

de