closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onderdato 31 Maij 1733.

Septb: 1732

Jntusschen hoe d’E:E: heer protempore.

gesaghebber ontfangen drie brieven

als een van den zerg:t Commandant

tot rosingam Jan Hendrik rigters

van inhoud dat hy sijn E E: g’Eerde

missive de dato 16:' der Jongst verstrekende

maend aug=o benevens negenthien stux bij

een wel had ontfangen; versoekende

hij voorts om niet vier lasten rist en vier

maeten zout versien temogen werden.

En het ander van den onderCoopman

en resident tot waijer S=r loms wel

mandierende tot bekendmaking dat

de percq=r aCostij aen d’ EComp: gelevert

en terschale gebragt hadden.

23. p:s socq=s gecorteerde foelij als

13. p:s kim

10. raaf

en dewyt dat Comptoir destituit. en

ontblood was van Contanten, soo ver

„sogte hij sijn E E: een met drie duijsend

rd:s gerieft temogen werden

mitsgaders het laaste van den Coop,

man, en subalthern hoofd tot lonthon

Mons:s Marten Lelivelt waar bi

hij sijn E: E: adverteerde dat na dat

hij op p=mo deser van Mons:t Nicolaes

Bormeester volgens sijn E: E: ordre

transport.