closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Banda onder dato 31:' Maij 1735.

Van

Septemb: 1732

in

4. p:s snaphanen

18. musquetten

13. halve pieken

1. drieling d=o

2. patroon lasschen

3: ijser Crassers

5. lampen

1. trommel reem

2. houte tronken en dito sloten

4. schilderhuijsen

10. scheden tot zijt geweiren

6. hangertjes

3. bandoliers

1. dommekragt

4. kalkbalij

1. water do

1. d=o Ermer

1. kox bij

2. Parrings

1. ijverdrig tot de schuijt, en

2. d=o schappen

verders had hij door de aen hem op den

5: deser toegesondene gecommitt: deboek„

houders. Jacous leborgne en Philistus

stephanus rennet laten besigtigen en

kop ketel niet door dewittemeeren be„

schadigde papieren welke papeeren

gem: gecommitt: om verdere ongemacken

voor te komen in zee hadde laten

werpen