closeTerug naar inventaris

Transcriptie

449

Van Banda onder dato 31:' Marij 1722

September 1732

werpen en de goede boeken, mits gad:s

denog eenigsingts instaat wesende en dever

dere bij dat Comptoir berustende g’ineen

tariseerd sendende hij de ketel waar van

debodem door dat schadelyke ongediert

ten eenemael vertheerd en door kraegd

was over om door sijn E: E: ordre ge„

repareerd te werden

donderdag:

den 11:' d=o

niets van belang gepasseert.

Vrijdag

12:' d=o

smorgens de Clocque agt uuren waeren

„dele den van den E: agtb: politicquen

raad bij den anderen vergadert in wel

ke bij eenkomst sodanige resolutien geno

men en besluijten vast gesteld sijn als

bij ’t daart van gedaen ontwerp breder

kan bespeurt werden na welkers

scheijdinge die van den agtb: raad van

Justitie bij Elkanderen vergaderde waer

in haar agtb:s sodanige Civele en Cri„

inmele vonnissen gedetermineerd hebben

als de daar van opgemaakte rollen

konnen aen tewijsen

voorts is na demijddag uijt dese rheede

na gedane monstering van den fiscaal

onder zijl gegaen de Chialoup derenk

met de gecommitt:s den vaandrig frans

hend=k. bosch.