close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0466

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

„sseptemb: 1732

Hendrik langert en boekhouder Dirk

bosch na de E: wester Eylanden, foo=

dat tot provianderinge van 'sComp:s aldar

geposteerd leggende dienaeren, als t inkoppen

van wax Caret en Jongemanslaeven

ten welken zijnde en hoe hij haarver„

ders gedurende dereyse sullen hebben

tereguleren tot haar narigt en op

volginge ter hand gesteld is dese onder

volgende Jnstructie.

Jnstructie voor den vaandra

„ger frans hendrik langert

en boekhouder Dirk bosch

vertreckende met de Chialoup

Derenk als gecommitteerdens

na de zuijt wester Eylanden

Lethij moa, roma kisser,

weder damme niela en babbe

om aldaar sodanige saeken

te verrigen als haar bij

desen voorsz: werden

Een gesen onse om de Z:t wester Eij lander

geposteerde leggende dienaren weder

voor een Jaar dienen geproviandeerd

tewerden sno hebben wij bij besluijt

van den 20.' aug=o J„o laeen goed gevonden

ul: