close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

451

Van Banda onder dato 24:' Muarij 1733.

September 1732

ul: teruijtvoeringe deser Commissie te em„

ploijeeren en tot derselver transport

bodempje aengelegd, de e den hoofde

deses gem: Chialoup derenk onder Com„

„mando van den ondersturman Jetse s

monsz: weshalven uE: haer der op

den ontjangst deses binnen Chialoups

boord sullen hebben te vervoegen na

gedane monstering van den fiscaal

dregge doen ligten en het Louthoirse

of wel Celamse Conael uijt zeijlen

zoo als dat het gevoegelijkste sal

kunnen geschieden, vervolgens de steven

na eene van de Z:t wester Eijlanden

wenden van waar uE: d’ondere het

gemackelikste sal kunnen beseyden

om sodanig de reijse des te voorspoedi„

ger te volbrengen hebbende de ge„

sagvoerder van dat bodempje omt=t

het stellen der Coursen &=a wel de

besh en meeste kennisse en daar

zullen ul: hem dier wegen net moe

ten tegenspreken, maar het aen seijne

Zeemansz: ter vollen over laten

ven un verder het principaelste.

hunner verrigting hier weder te stellen

sullen wij oen vankelijk segigen dat ul:

op alle de Eijlanden, daar ul: komen

d’orankaijen: