close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

September 1732

d’orankaijen en mindere lands groten uijt

onse naeme op t inmelikste sullen hebben

te groeten, ende haar tegelijk afvragen

of daar om her geen vaartuijgen ’t sij bur

„gers Chineesen dan wel andere lorrendraijers

en sluykhandelaars ’t sedert onse Jongst

aldaar geweest sijnde gecommitteerdens verro

men sijn, soo Ja, wat haar verrigtinge

geweest is mitsgad:s of met eenig schildpaes

hoorn, wax, slaven en wes meer dat de

Eijlanden leveren genegotieerd dan wel

in trocquering van andere goederen /: door

haar expres daar toe mede gebragt./ weg

gevaard hebben tot merkelijk nadeel van

d’ EComp: die den handel daar in alleen

toekomt en ook aen sig behouden wil

uijt dien hoofde werden uE: wel ernstig

Ja op peene van onse uijtterste indigiate

gerecommandeert denomen dergener die

bevonden mogte werden aldaar aengeweest

te zijn ’t sij onder wat pretext of voor

wendsel om geen waarom te secreteren,

maar bij ul: tedoen rapport op hun

terug komst bekent stellen met spenale

uijt driekinge wat nalien of landsvol„

keren hoe sterk zijn geweest van

waar gekomen wat hunne verrigtinge

of handel geweest en werwaarts de

steven