closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Septemb: 1732

Banda onder dato 31:' Maij: 1730.

sij onoperhondelyk komen, aangeweest en

of deselve somwijlen door die landsvol

keren met Clandestin in denegorjen ver

borgen sijn, en ’t selve waar bevindende

sal uE: haar onsengenoegen over die gedoen

tens te kennen geven, en oppend van onse

uytterste indiguatie ordonneeren deselve

aanstonds na haar land tedimoveeren

en in't geheel niet gedagen, dat aldaar

weder voet aen land setten nog met haer

eenige vrundschap gehouden werd.

ondertusschen werd ul. op ’t scherpste ver„

boden geen geschenken van wi ’'t ook

soude mogen wesen al was 't dat de

selve. voor reecq: der EComp: ul: op

gedragen werden aantenemen dewyl

dies aenneminge niet anders kan setrecken

als om dien landaard intewilligen tegens

onse gegeve bevelen en ordres aantegen

en ’t een of ander tot prejuditie van

d’ EComp: uijt tevoeren

Jnsgelijx sullen ul: mede niet mogen

lalen bewegen eenige Z=t wester

orangkaijen of lands groten oi versoek

dit aen overtebrengen om reden kunne

bagagie van groten onslag is, en 'sComp:s

Chialoup soude belemmeren maar de

sodanige die dat versoek aen ul:

komen