closeTerug naar inventaris

Transcriptie

459

Van Banda onder dato 2:' Marij 1735.

Septemb: 1732

andere gestraft tewerden kunnende

ul. hunne plaatsen als mede die der

bereeds afgestorvene ofte die na het

vertrek der Jongste gecommitt:s over

leden mogten wesen mitsgaders die nu

haere verlossinge mitsgaders expiratie

van ul: komen teversoeken weder doen

vervullen met de mede varende negen

militairen

En dewyl ons uijt het rapport dat de J„o

naderwaards uijt geweest sijnde ge

committeerdens overgeleverd hebben is ko

men teblijken dat den tot wetter

beschijden geweest zinde leermeester

hans doeningos overleden is soo hebben

wij bij het voren gem: besluijt vanden

20:' aug=o J„o leeden goedgevonden den tot

kisser dienst doende leermeester genoemt

Pieter gerritsz: op zijn daar omge„

doen versoek na wetter en den thans

mede warende matthijs hendrixe

tot kesser te plaatsen en het versoek

van den sold:t Jan Jansz: de vries

tot damme om sin verlossing van

dehaud gewesen; weshalven ul: dien

krijger van daar niet sullen mogen

overbrengen, dog de geene die ons heb

ben laten versoeken om mits expiratie

naar