closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an

„septemb: 1732:

Banda onder dato 31 Maij 1733.

haar tijds in gagie verkogt temogen

werden is sulx g’accordeerd namentl:

Joseph Fransz: van Eswilder sold:t

ophoma Daniel wike van hildeshijm

Corp:l op wetter Jacob Pietersz: van

bergen in voorw: Corp„l op babber

matthijs bastiaensz van hulst en

matthijs wishof van Essen soldaten

tot damme.

gelyk de hier nevens gevoegde actens die

door ul: aen een ijder van hun sullen

ter hand gesteld moeten werden komen

aen te toonen, ook sullen ul: aen den

tot Let hij geposteerd leggend Comp„l Jo

hannes timmers moeten afgeven het

ul: ter hand gesteld slot en plaatse

van het onbequame dat a: Nass:o onse

gecommitt:s overgebragt hebben en aen

den Corporaal tot kisser salomon

van omberge de aen ul: overgegeven

gecaihetteerde missive.

dan aangesien de brangkaijen over de

negorijen gelis en werwaar ten Eijlan

„de moa Sagnos en taressie geheten

mitsgaders die over de negorije Jalilla

tot wettang, hadre en die over denegorij

Commer ten eijlande damine, Pieter

Loevies gen:t overleden, en dies plaetsen

de