close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0476

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an

„septemb: 1732:

Banda onder dato 31 Maij 1733.

haar tijds in gagie verkogt temogen

werden is sulx g’accordeerd namentl:

Joseph Fransz: van Eswilder sold:t

ophoma Daniel wike van hildeshijm

Corp:l op wetter Jacob Pietersz: van

bergen in voorw: Corp„l op babber

matthijs bastiaensz van hulst en

matthijs wishof van Essen soldaten

tot damme.

gelyk de hier nevens gevoegde actens die

door ul: aen een ijder van hun sullen

ter hand gesteld moeten werden komen

aen te toonen, ook sullen ul: aen den

tot Let hij geposteerd leggend Comp„l Jo

hannes timmers moeten afgeven het

ul: ter hand gesteld slot en plaatse

van het onbequame dat a: Nass:o onse

gecommitt:s overgebragt hebben en aen

den Corporaal tot kisser salomon

van omberge de aen ul: overgegeven

gecaihetteerde missive.

dan aangesien de brangkaijen over de

negorijen gelis en werwaar ten Eijlan

„de moa Sagnos en taressie geheten

mitsgaders die over de negorije Jalilla

tot wettang, hadre en die over denegorij

Commer ten eijlande damine, Pieter

Loevies gen:t overleden, en dies plaetsen

de