closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

„Septemb: 1732

Banda onder dato 31 Maij 1735

ul: aen hem sal moeten werden ter hand

gestele kunnende ul: om de andere orang

„kaijen bekend maken, dat wanneer sij de

oude verbond brieven na de ordre van

d’ EComp: aen ul: afgeven ’t geene in’t ge„

„passeerde Jaar niet is geschied als dan

in het aanstaande Jaar nieuwe sullen ge„

„sonden werden en alle haar wijders recom„

manderen sij haar als trouwe bondgenoten

indie voegen als door haere predens„

seurs en mede bondgenoten gedaen is

sullen hebben tegedragen.

door dien den apperorang kaije ter Eylande

roma Possi en de orongkaijen van de

negorijen batoemer en lievelelij, op het hij

karesiessa en matthijs mitsgaders

die over de regorije toeqname op ’t Eyland

moa torlely gehelen ons ider hebben lasen

versoeken om een nieuwe vlag in stede

van de onde en ten Eenemaal onbruijk„

bare en de orangkaijen Simon tot

wetter liwvan over de negorije Patie ten

lij lande ma mitsgaders Cornelis

adamsz: over de negorije timor tot dan

me ider om een ssomp:s rotting met

een silvere knop temogen erlangen

soo hebben wij ten dien einde van de

do

Eerste vier en van de laeste drie v=o

om