closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

Van Banda onder dato 31:' maij 1733

Septemb: 1732

en hier na en quant: en qualiteijt gespe„

iificiert sullen werden, mitsgaders

eenige Jonge manslaven niet beneden

de 18. nog ook niet beven de 25:' Jaeren

om trocqueren, tewelen het wax tegens

vijfthien rd:s het pickol van 125: lb vuto

het selve als dan van sijne vuijlig„

heit sal gesuijverd moeten wesen ten

welken eijnde ul: een Copera Copke

tel benevens een Eijsere balance twee

houte schalen en 150. lb milael gewegt

meee gegeven werd om het wax ee

smeten tot voorkominge van eijgen

schade en het schildpads hoorn sul„

„len ul: Evengelijke piekols tegens 50.

60. 70. of meer rd:s na dat de stucken

dik of deen zin mogen in ruijlen

dog de slaven sodanig best met den

inlander kint accordeeren, door dien

wi daar geen vaste pris op kon„

nen beraemen

dan zijnde het principaalste dat

dat

wi ul. wegens dese Commissie hebben

voor te schrijven sullen wy ’t restee„

„rende aen uE: ondervindinge en be„

scheijdent heyt overlaten met Ernsligte

recommandatie alomme met den in:

lander Civiel en op ’t alderinelijkste

n