closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eweten

467

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

Septemb: 1732

lb peper

3.

botterbengaels

20.

kann: zek wijn

20.

lb wax koerssen

6:

kann: vlijven olij

3.

asijn van tonak

6.

Tot provisie voor de met ul mede varende

Corp„l en agt soldaten

—:

lb rijnt . . . . .

900.

â 40. lb

vleesch speek . . 9. „.

202.

pepper.

2.

„. aen ider smaands voor

57/8

maand van medio

56.¼ zout

2½„ deser tot ultimo

45. kann: arak . . . .

2.- k: gber: aenstaende

22:½ asijn inlands . . 1.-

4.½. olijver olij . . . 1/5„

nog werd ul: mede gegeven 8. boeken kleen for„

maet passier en bosch schagten en en quard

pond Zegellacq om op de voorsz: Eijlanden

onder deschoolmeesters en posthouders

daar het nodig is, verdeeld tewerden.

Laestelyk werden ul: g’ordonneerd ter dienste

der medicinale winkel alhier van de

Eylanden mede te brengen een voetje koning

Cassia fistula of trommelstoeken en slangen

hout mitsg:s tot damme besorgen dat er

sooveel oude en geen Jonge bindrottings

gelijk nu Eenigemaelen geschied is, gekap„

ter aanboort gebragt werden als ul:

bequamlyk