closeTerug naar inventaris

Transcriptie

469

Van Banda oonder dato 31' Muaij A:o 1738.

Septemb 1732.

de wandchiallang de kraaij, met deversogte

vier lasten rijs twee moeten zout en slijp

stemn, waarmede hem ook toegesonden werd

een landloper namen Pieter Candatie om

nevens andere gecondemneerdens aen de gemeene

werken te aerbeijden sullende hij dat vaartuijg

met een lading brandhout ten spoedigsten

moeten herwaards senden, mitsgaders sijn E: E:

bekendmaken hoeverre dewerklieden g’ad„

vanceert zijn

Jn den agtermiddag vertreckt na gedane

isite en monsteringe van den fiscaal direct

na Batavia der mixties burger Philip

moreeuw p„r de Chialoup van den mede d=o

anthonij van derbaen groot 30. lasten en

bemant met 28:' Coppen uijtvoerende

2000 rd:s Conlant

21. p=ls massooij ongerookte

Sondag

den 14:' d=o

onder het vieder van den godsdienst qua„

men van Coramen gorai, mitsgaders

van Amboina den mixties burger Johan

nes roeling p„r desselvs Chialoup groot

omtrent 25: lasten en bem:t met 17. Coppeer

en den moors mard:r salkoekoe p„r de

Chialoup van den Christen mard:r Ja„

„cob Cornelisz: groot ongevaar 12. lasten

en bevolkt met 17. Coppen beijde

den brengende