closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij 1733.

septemb: 1732

aenbrengende.

10000. p:s sagouw

20000. taeken d=o

2000. p:s adapper

5000. oude pienang

2: maten droge d=o

7. lasten Padij

soo mede van Caram uijt denegorij oerang

den nachoda balllo p„r Jonk sterk

9: Coppen mede brengende ten markd:

8000. p:s sagouw

100. rek=s oude pienang

50: _=o Sagoe manto

den 15:' d=o

Maandag

verseyld van hier na Ceram en goram den

Christen mardijker Dirk Jacobsz: p:r syn

Jonk groot omtrent 6lasten en bemant

met 10. Coppen tot Coopmansz: uijtvoerene.

4. p:s guinees gem: gebl:

4. baftas br: blauw

1. salemp:s d=o

als mede nadenigorij quoij op Ceram ge

legen den nachodo Claes met desselvs

Jonk sterk 7. Coppen mede nemenel.

2: p:s guinees gem: geb:

2. salarp:s br: blauw

dingsdag

16:0

Woensdag.

17. j=

geen