close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0486

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij 1733.

septemb: 1732

aenbrengende.

10000. p:s sagouw

20000. taeken d=o

2000. p:s adapper

5000. oude pienang

2: maten droge d=o

7. lasten Padij

soo mede van Caram uijt denegorij oerang

den nachoda balllo p„r Jonk sterk

9: Coppen mede brengende ten markd:

8000. p:s sagouw

100. rek=s oude pienang

50: _=o Sagoe manto

den 15:' d=o

Maandag

verseyld van hier na Ceram en goram den

Christen mardijker Dirk Jacobsz: p:r syn

Jonk groot omtrent 6lasten en bemant

met 10. Coppen tot Coopmansz: uijtvoerene.

4. p:s guinees gem: gebl:

4. baftas br: blauw

1. salemp:s d=o

als mede nadenigorij quoij op Ceram ge

legen den nachodo Claes met desselvs

Jonk sterk 7. Coppen mede nemenel.

2: p:s guinees gem: geb:

2. salarp:s br: blauw

dingsdag

16:0

Woensdag.

17. j=

geen