closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21' maij 173.

Septemb: 1752

Jan sanderheijden. van schevelingen, en

„delst, bij de te

gerrit kleijman

verwagtende goede maende roll door zyn

E: E: tegeven ordre almede mogten opgebragt

werden

wijders had hij van den ouries resident barreel

een brief ontfangen die hij in Copij tot sin E:E:

speculatie herwaarts oversond en vermits eenige

reparatie aen ’t specerijen anderstakhuijsen al

daar ten hoogste noodeendig wierden verEijnht

soo versogte hij insgelyx benevens gem: resient

dat sijn EerE: tot verrigting van deselve tens poe

„digster benodige ordre geliefde te stellen, em

’sComp:s dierbare specerijen buijten gevaar

van bedere tekonnen houden:

En het ander van den serg=t Command:r

tot Rosingam Jan Hendrik rigters van

teneur dat hij sijn E E: gerespecteerde briefje

de dato 13: deser p„r de panschiallang De

kraaij benevens vier lasten rijst twee maeten

Zout en de slijpsteen wel ontfangen hebbende

bij nameling ontwaard had dat op eerst gem:

Corl vier maelen van 66 3/8 lb: volgens overko„

mende verklaring tekort gekomen was

sijnde ook met gesegde kieltje om neevvens

andere gecondemneerde aldaar dienst tedoen

overgekomen den landloper Pieter Candatie.

voorts versogte hij om met 1000 p:s adapper

ballast