closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Muaij 1733.

„Septemb: 1732

als bij resolutie onder huijdigen datmm

daar van getrocken te sien is.

Dingsdag.

den 23:' d=o

verscheijd alhier van Ceram, uijt denegorij

Elmama den naChoda barkat met sijn

Jonk Sterk 8. Coppen, aenbrengende ter

handel

50. p:s balken

3. vaeten Zareijn

1000. p:s gerookte waijawaijas

daar en tegen zijn inder agtermiddag nage„

dam visite en monsteringe van Ten fiscaal

met behoorlyke passedulle nade ondervol„

„gende plaatsen vertrocken denatenoemene

persoonen als.

Jacob lambertsz: v:n de Chialoup van lucretia de vrije

groot 25. lasten, en bem:t met

13. Coppen, deraet na maccass=r

mitsgaders.

Pieter Jansz: draekmans p:r de Chial: v: abraham

Cassier groot 30. lasten en

bevolkt met 19. Copper

p:r de Chialoup v: Willem van„

Michiel davidsz:

rheenen groot 40. lasten

en bemant met 25: Copper

en

Hendrik aertstz: p:s sijn pandihill. groot 30. lasten

en sterk 19. Coppen direct na Batavia

te