closeTerug naar inventaris

Transcriptie

475

Van Banda onderdato 31:' Maij 1733.

Septemb: 432.

tesamen mede nemende.

2500. rd:s Contant

68 p=ls gerookte massooij, en

18. ongerookte _=o

Woensdag

den 24:' d:o

vertrekt na sin woonplaats denegorijderong

op Ceram gelegen den nachoda balillo

p„r Jonnk bem:t met 9. Copper uijt voerende.

2. p:s guinees gem: geb:

6

4. Salemp:s d=o d=o

5. d=o br: blauw

5. dongrissen

5: Carikaris kl: roee

5. baflas swv: sm: halve

3. Cust Cambaijen

30. Commenen Pierings

20. bylen en parrings

Donderdag.

25: d=o

by een briefje communiceerde der Coopm:

en Subalthern hoofd tot lonthoir mons=r

marten leliveld dat hij voor reecq: de

EComp: op den 23:' deser van de perg=r

aldaar ontfangen had.

14. p:s soeg=s raapen

1. halve soeg=s witte Foely

terwijl hij d’ E E: heer protempare ge„

saghebber nedrig dank seyde voor

het toesenden van een smit, en metselver,

die