close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

septemb: 1732

die de sloten aen de kruijtkelder &=a, et

haar vorig gebruijk weder instaat had

den gebragt.

Vrijdag

den 26. d=o

versrekt in den agtermiddag direct na maccas

„sar den Jnlands burger Pieter Jansz: p=r

de Chialoup van den mede d=o melis basti

aensz: groot ongevaar 40. lasten en bemant

met 29. Copper tot Coopmansz: mede nemende.

1000 rd:s Conlant, en

40. Ceramse P=lo tripangs.

Saturdag.—

den 27.' d=o

Sondag

28:

den goesdienst op laast gen: dag met de verEyschte

devosie gecelebreert wesende isser wijders

niets aanmerkings waardig voorgevallen

Maandag

29:

adverteerde den onderkoopman en onder

„steld hoofd tot waier S=r louis welmar

d’ E: E: heer Protunpore gesaghebber bij

en kleen briefje dat de percq=t â Costij

op heden aen d’ EComp: geleverd hadden—

28. p:s gesorteerde zoeq=ls foelij tewelen

13. p=s klin

14. raap, en

1. grugs

Jntusschen schreef d’ E:E: heer protempore

gesaghebber een briefje aen den Coopman,

en