close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0492

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

septemb: 1732

die de sloten aen de kruijtkelder &=a, et

haar vorig gebruijk weder instaat had

den gebragt.

Vrijdag

den 26. d=o

versrekt in den agtermiddag direct na maccas

„sar den Jnlands burger Pieter Jansz: p=r

de Chialoup van den mede d=o melis basti

aensz: groot ongevaar 40. lasten en bemant

met 29. Copper tot Coopmansz: mede nemende.

1000 rd:s Conlant, en

40. Ceramse P=lo tripangs.

Saturdag.—

den 27.' d=o

Sondag

28:

den goesdienst op laast gen: dag met de verEyschte

devosie gecelebreert wesende isser wijders

niets aanmerkings waardig voorgevallen

Maandag

29:

adverteerde den onderkoopman en onder

„steld hoofd tot waier S=r louis welmar

d’ E: E: heer Protunpore gesaghebber bij

en kleen briefje dat de percq=t â Costij

op heden aen d’ EComp: geleverd hadden—

28. p:s gesorteerde zoeq=ls foelij tewelen

13. p=s klin

14. raap, en

1. grugs

Jntusschen schreef d’ E:E: heer protempore

gesaghebber een briefje aen den Coopman,

en