closeTerug naar inventaris

Transcriptie

477

Banda onder dato 31 Maij 1733

Van

Septemb 1732

en subalthern hoofd tot Zouthoir mond:s/

Martin Lelivelt van teneur dat zijn

E:E: successivelijk toegebragt waeren, sijn brievjes

van den 9:' 18: en 25:' deser en uijt deselve gesien

dat hij van de Coopman en fisiaal Nicolaes

bormeester: na sijn E: E: ordre transport

van het Comptoir Hollandia ontfangen had

en versoek quam tedoen, om met Contanten

provisien, en eenige benodigt heden, ten dienste

van sijn territoir gerieft temogen werden mits

gaders hoedanig hij met eenige onbequam

bevondene goederen soude handelen Jtem dat

de perkbesitters tot Costj, en de residentie

ourien aen d’ EComp: in twee reysen gelaeerd

hadden een nomber van 9: gecorteerde sog=r

foelij, en deewyl sijn Eysch van Contanten mat

trosen en een gedeelte der rottings Java

bereeds voldaen was, soo quam tot hem

over de pandihiallang d arouw waer in syn

E: E: tervoldoening van sijn petitie volgens

Cognoiscement hadden afschepen devolgende

goederen teweten.

30666 3 lb of 10. lasten rijst maccass: â 3066 2/3 lb. ider

1600. 4. vaten vleesch â 400. lb.

1240. - 4. d=o speck 310. :der

20. boeken groot form:t

20. d=os kl: d:o

Papier

„½ d=o blauw Clad.

4. boss: