closeTerug naar inventaris

Transcriptie

479

Van Banda onder dato 21:' Mar A:o 173.

Septemb: 1732

David van Eps /:Z: g:/ in demannd gber

des verleden jaers, de basen over de timmerlieden

en metselaars met hunne gesellen nader

waard had gesonden ten eijnde het een en

ander teinspecteren en repareren, gelyk

dat door, haer ook was verrigt geworden

Egter souw sijn E E: soo dra mogelik was

gem: werkbassen ter inspectie en tot

zijn E E: gerustheijt weder dat hem sen„

den gaende daar nevens een goede moende

rall waer op de daar hem versogte perso„

nen waeren geplaast en volgens dedaar

ondergestelde ordonnantie verstrecking op

reecq: van soldyen tedoen waer na sijn

E: E: dequitantie roll neens de bi hem en

beq: synee goederen ten spoedigsten herewaerd

souw verwagten

arriveerd te deser rheede van Ceram uijt de

negorij Elinama p„r sijn Jonk bevolkt

met 20. Coppen den nachoea taubijsnotan

aen brengende ten handel

200. p:s planken

5. balken

4000. adappen

2000. gabbe gabbe

1. vaetje Sardijn

den laesten d=o

Dingsdag

schreev d’ E E: heer protenpore gesaghebber

twee