closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 23:' Marj 173.

Septemb: 1732

twee brieven als een aen den boekhouder

en resident tot ourien Jacques barriel be

helfende dat sijn EE: uijt een Copia briefje

door hem om den Coopman en enderslele

hoofd tot louthoir d' E: Marten lelivelt

in dato 17:' deser gesz: gebleken was dat

ter zyner residentie verscheyde seer noodsa

kelyke rewaratien soude benodigen waar

toe hij devoorsstroek van gen: opperhoofd

quam te versoeken, ’t geen in soverre door hem

wel gedaen was niet legenslaende Egter het ge„

adviseerde der wegen, sijn EE: neet sonder

reden onaennamelijk tevoren quam tersake den

baas over dehuijstimmerlieden nevens vier Syner

gesellen en vier metselvers, met de benodigde

materialen in demaene 8ber:, des verleeen Jaer

na sijn territoir door den heer gouverneur

Davie van Ep„s /Z: g:/ gesonden waeren

gelyk dat bleek bij sijn E: agtb: briefje

in dato ult=o dier maene, aen syn predens

„seurs fredrik Moll gesz: ter eijnde het

alles â Coslij hegt, en sterk temaken enwelk

briefje door hem mall op den 7. xber: daer

aen was beantwoord geworden met be

kendmaking dat met het repareren vant

notenhuijs een eijnde gemaakt was dierhal

„ven thans ter inspectie van het een en ander

en tot zijn E:E: gerustheijd Costij waarts

over