closeTerug naar inventaris

Transcriptie

481.

Van Banda onder dato 31:' Mair 1735.

Septemb. 1732

overquam den bovengem: werkbaes en lot,

het maken van een loosdak in't noten

huijs den mandadoor van 'sComp:s slaeven

quartier met eenige slaeven inverwagting

hij aldaar van de percq=n Eenige gekape

bamboesen souw bekomen, soo neen, kon hy

dien man en het slot van de voordeur

der woning om alhier een sleutel te konnen

maken herwaarts seuder om hem tot

andere nodige diensten te konnen gebruijken

wanneer sijn E: E: hem als dan ordonneere

bij duijstere maen bamboeser telaelen kapper

en sijn E E: sulx bekend te maken op dat

sijn E E: sig daar na souw konnen rig„

„ten

En het onder om den onderCoopman

en onderstele hoofd tot wayer P=r lous

Welman van teneur dat sedert het af„

gaen van sijn E E: laesten sub dato 25.

aug=o Jongst leden waren besteld syne

twee briefjes de datis 3:' en 9:' deser waer

uijt sijn E E: gebleken was dat de perk

besitters aldaar weder een tantum van

85: gecorteerde soeg=s foelij aen d’ EComp:e

geleverd mitsgad:s na sijn E E: ordre en

Jaarlijx usaute alld de bij hem en wesen

sijnde sComp:s rheele, Effecten onder ult=o

der gem: moend ang- opgenomen had

en