close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0497

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

481.

Van Banda onder dato 31:' Mair 1735.

Septemb. 1732

overquam den bovengem: werkbaes en lot,

het maken van een loosdak in't noten

huijs den mandadoor van 'sComp:s slaeven

quartier met eenige slaeven inverwagting

hij aldaar van de percq=n Eenige gekape

bamboesen souw bekomen, soo neen, kon hy

dien man en het slot van de voordeur

der woning om alhier een sleutel te konnen

maken herwaarts seuder om hem tot

andere nodige diensten te konnen gebruijken

wanneer sijn E: E: hem als dan ordonneere

bij duijstere maen bamboeser telaelen kapper

en sijn E E: sulx bekend te maken op dat

sijn E E: sig daar na souw konnen rig„

„ten

En het onder om den onderCoopman

en onderstele hoofd tot wayer P=r lous

Welman van teneur dat sedert het af„

gaen van sijn E E: laesten sub dato 25.

aug=o Jongst leden waren besteld syne

twee briefjes de datis 3:' en 9:' deser waer

uijt sijn E E: gebleken was dat de perk

besitters aldaar weder een tantum van

85: gecorteerde soeg=s foelij aen d’ EComp:e

geleverd mitsgad:s na sijn E E: ordre en

Jaarlijx usaute alld de bij hem en wesen

sijnde sComp:s rheele, Effecten onder ult=o

der gem: moend ang- opgenomen had

en