closeTerug naar inventaris

Transcriptie

489

Van Banda onder dato 24:' Muar: 173.

October 1732

/ander insstectien genomen had sijn E: E:

mondeling soude rapporteren

voorts Communiceerde hij dat volgens

sijn EE: ordre die gekapte bamboesen

gekogt hadde en het loose dak iit

noten huijs met de klappen aen ’t weghuijs op

gisteren behoorlijk gemoekt waeren.

wijders verschijne van Ceram uijt denegorij

kelouw den nachoda boeven p„r sijn Jonk

sterk 8: Coppen ter martie aenbrengende.

4000. p:s adappen

60. „. planken

10. baleken

30. Pangaijen

daar en tegen is van dese rheede na Ceram

en gorain vertrocken den Christen Pieter

Hendrix p:r ’t Jonk' van de vrije vrouw

Lenor gen:t groot omtrent 6. lasten en be„

mant met 7. Coppen uijtvoerende.

2. p:s salem p:s br: blauw

2: guinees gem: geb:

mitsgaders den in Amboina thuijs horen

„de Chinees oem nikiang die onder dato

3: 7ber: J„o leden p„r de Chaloup van den

mede Chinees Cihiko groot omtrent 30.

lasten en bevoekt met 18. Coppen alhier

aengeweest is direct na sijn woonplaats

voorsz: Amboino sonder iets meele tenemen

Saturdag