closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ

Van Banda onder dato 27:' Maij A„o 1734.

october 1732.

Salurdag.

den 4:' d=o

Sondag.

5. d=o

in dese twee dagen isser niets notabels

gepasseert dan eenlijk dat op eerst gem.

dag van Ceram uijt de negorijen keliboeang

kelo en atvella zijn komen te arriveeren

denachodas kelibia, geelie en maniekie

p„r hunne Jonken sterk 8., 14. en 9. Coppen

met hun drien ten marke aenbrengende.

30600. p:s adappen

150. gabbe gabbe

20. balken

10. Pangaijen, en

10000. sagoe.

6. d=o

Maandag.

schreev d’ E E: heer protempore gesaghebber

een briefje aen den Coopman en Subaltheri

hoofd tot lonthoir mons=r marten leliveld

waar bi gesegd wierd dat sijn E: E: uijt

sijn briefje van den 3:' deser gebleken was

ro

dat de percq= tot ourien 6. socq=s raep

„foely voor d’ EComp: ter schale gebragt

en den quartiermeester van de pandihiallang

arouw sijn lading Compleet en tot genegen

noluijd van het daar beseijden geweest synde

Cognoiscement exeplo 7. maten rijst of 466 7/48

op een quauliteijt van 10. lasten d=o maccass:

volgens overgesondene verklaring te kort

uijt