closeTerug naar inventaris

Transcriptie

491

Van Banda onder dato 31. Maer A:o 1733.

October 1732

uijtgelevert hadde welk ruijm p=r C=to

rekende en daarom vrijveel was, sullende

hij met de afschrijving tot dat daar over

inpolitiquer rade soude gedisponneerd wve„

„sen moeten wagten; bij retour van gem

kieltje had sijn E:E: ontfanger de bihan

onbeq: bevondene goederen die sijn E: E:

alhier ten spoedigsten souw laten repareren

dan wel bequame daar voor senden Co„

mende thans onder opsigt van den boots

man Hendrik van den Pauwert tot hem

over 'sComp:s roeijschuijt met de door hem

versogte 3000. rd:s tot het betalen van de

te ontfangene Weurijn en de tedoene ver„

strecking op reecq: van soldien nevens de

onderstaende lijwater. als

1. pak guinees geb: tutucorijns

1. d=o baflas br: blauw Cust

40. p:s Carikans kl: roode sourals

20. gingang Pinasse bengaals en

2 gecatt=de dekens.

en terwijl sijn E: E: niet twijffelde

of den quartiermeester Jacob kieking souw

op den 4:' deser devolgende goederen te

weten

3. vaem oude Swaartouw

1. Cuijpters dissel

1. spijker hamer

1. troffel