closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

17 october 1732

Banda onder dato 31 Maij 1733

1. troffel

2. boorysers

10. lb spijkers

1. halv uurs glas

2. water balys

12. putsens

4. kop bylen

8. Harrings

1. thuijn klouw

2. ysere schopper

2. spaeden

2. houweelen

1. Zetk

1. nijptang

die sin EE: tot supplemrent op syn pesitie

ten dienste siner Comtoir p„r roeijschuyt had

toegesonden wel, uijt geleverd hebben, soo dien„

de dese verders tengeleyde van deingeslotene

extracten uijt de resolutien behelsende de be„

raemde prijsen op de lijwaten als mede syn

E: E: hem met de versogte kalk en gereed

schappen tot het repareren van de las

en desteenebrug na deburger wagt welke

door ouderdom ten eenemael onbruijkbaar

geworden waeren niet kon gerieven

dewil sijn E: E: om die met selsloffen seler

verlegen was oversulx souw hij daar mede

nog wat moelen wagsten.

Dingsdag