closeTerug naar inventaris

Transcriptie

497

Van Banda onderdato 13:' MuarA: 173.

October 1732

Dingsdag

den 7:

Woensdag.

8. Ed=o

Donderdag

9:

Jn dese drie agter een volgende daegen, asser

niets aentekenings waardig voorgevallen

als eenelik dat op laast gen: dag van hier

na hunne woonplaatsen Tenegorijen Elinama

en keffing op Ceram gelegen vertrocken sijn

denachodas tambijnotan, en so sal met hunne

Jonk sterk 20: en 13. Coppen tot Coopmansz:

beijde mede nemende.

6. p:s grinees gem: geb:

5. salemp:s d=o d=o

7. d=o br: blauw

11. baflas sw: brede heele

18. bafias sw: Sm: halve

20. Carikamo kl: roode

30. dongrissen

5. gerossen

10. inquamassen

30. Commen en Peerings

20. bylen en Parrings

den 10:' d=o

Vrijdag

vertrekt van hier na sijn woonplaats

denegorij Celouw gelegen op Ceram den

nachado boven p„r Syn jonk bem:t

met 18. Coppen uijt voerene.

2. p:s gunees gem: gebl:

8. p:s.