closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' May 1733.

october 132

8. p:s salemp:s br: bl.

5. d=o gem: geb:

10. dongrissen

6. Carkams kl: roode

7. boftas sw: brede heele

5. d=o sm: halve

30. Commen en Peerings

7. bijen en parrings

Saturdag.

den 11:' d=o

ontffing d’ E: E: heer protempore gesaghebber

een briefje van den Coopman en Subalthern

hoofd tot P=lo ai mons„r Jacobus augier

dienende tot Communicatie dat de percq=r

op den 18:' der Jongst verstrekene maene 7ber: aen

d’ EComp:e gelevert en ter schale gebragt hadden

31. p:s sog=s foelij in soort als.

9:- p:s klin

21. raap, en

—1: gruijs.

Sondag

den 12:' d=o

buijten het stigtelyk Celibreren van den gods

dienst isser niets remarquables gepasseert.

Maardag

13.

bij een briefje communiceerde den Coopmanen

subalthern hoofd tot lonthoir monsieur

Marten Leliveld het g’agt schrijvens van

d’ E: E: hier protem pore gesaghebber idato

6: deser benevens de aen hem toegesondene

goederen