closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2:' Maij 173.

october 1732

dat tot hem overquam het boe en gen: keelje

met 1000. adappen 6: p:s water rieten, en

twee boeken papier, sullende deversogte

ballast mantjes Soodra gemaekt waeren

hem gesonden, en gem: Pandchiallang tens poe

digsten met een lading kalk dan wel bij

onmogelijkheit met brandhout lerug: verwagt

werden als mede syn bekendmaking hoe

verre dewerklieden g’advaiceerd waeren dat

alby sijnen laetsten hadde moeten geschie„

den

Jntusschen zijn van dese rheede vertrocken

na hunne woonplaatsen, denegorijen kelie

waroe afvella kelboeang en berong op

Ceram gelegen den nachodas boetok

manikie kelbia en boga, niet hunne

Jonken Sterk 8. 19. 14. en 13: Coppen, tesamen

uijt voerende.

34 p:s guinees gem: geb:

41. salemp:m d=o d=o

47 d=o br: blauw

60. baflas sw: br: keele

35. d=o sm: halve

77. Carikams kl: roode

70. niquamossen

70. dongrissen

10. Chitsie sprijen

150. Commen en pierings

60. pp: