closeTerug naar inventaris

Transcriptie

499

Van Banda onder dato 31' Maij A:o 1735.

october 1732

60. p:s parrings en bijlen

p„l oud yser

Vrydag

den 17:' d=o

vertrecken weder na hunne woonplaatsen

denegorije p=lo gisser en telaar gelegen

op Ceram denachodas Thomas en ratoemoe„

lie p„r Jonken bevolkt met 8:' en 9. Coppen

tot Coopmansz: nemende.

3. p:s guinees gem: geb:

3. salenp:s d=o d=o

_o

10. d=o br: blauw

10. baflas sw: br: heele

os

1 sm: halve

16.

10. dongrissen

1. Chils spurats

25. Zydoek bengaals

30. „. Carikams kl: roodle

70. Commen en Pierings

20. Warrings bylen

1. p„s oud ijser.

den 18:' d=o

Saturdag.

stevend weder na syn woonplaats dene

gorij quaij gelegen p Ceram met desselvs

Jonk slerk 9. Coppen dennachoeo oling

mede nemende.

3. p:s salem P:r br: blauw

5. karikams kl: roode

10.„ baftas sw: sm: halve

10: Commen en pierings.

Sondag.