close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2:' Maij 173.

october 1732

Sondag

den 19:' d=o

onder het Calebreren van den goes dienst

quam de Wandchiallang de kraeij /: beladen

met brandhout :/ van rosingam, met schrij„

vens van den Sergeant Commandant aldaar

Jan Hendrik rigters, van inhoud dat

hij sijn E: E: g’Erde letteren van den

16:' deser benevens de toegesondene 1000. p=s

adappen 2. boeken kleen formaat Papier

en 6. p:s bamboesen wel ontfanger had

mitsgaders met de kalk over klaer was.

den 20:' d=o

Maandag.

-dingsdag.

21.

in dese twee dogen isser niets van belang

gepasseerd dan eenelik dat op eerst gen:

dag van hier na huine woonplaatsen

denegorijen loboe, kelmoerie, en P=lo gasser

op Ceram gelegen onder zijl gegaen zijn

denatenoemene naChodas teweten.

Woejalie p:r sijn Jonk bem:t met 10. Coppen

Ceram

d=o d=o 12. Coppen

—„ d=o d=o 6. d=o

mamat

Makala„ d=o d=o 9. d=o

sabandar do d=o 10. d:o

8. d=o

kofol d=o d=o

tesomen uijtvoerende tot Coopmansz:

31. p:s guinees gem: geb:

64 solemp:r d=o d:o

53. p: